Zastupnička inicijativa za preimenovanje platoa Skenderija u trg Dženana Memića.

Bibija Kerla
Inicijativa

Zastupnica Bibija Kerla na Drugoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za preimenovanje platoa Skenderija u trg Dženana Memića.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 27 Decembar, 2018