Zastupnička inicijativa za povećanje broja policijskih službenika u PS Vogošća.

Senad Hasanović
Inicijativa

Zastupnik Senad Hasanović je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo u ime Kluba zastupnika Demokratske fronte podnio zastupničku inicijativu za povećanje broja policijskih službenika u PS Vogošća.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018