Zastupnička inicijativa za pošumljavanje područja Kosmatice, Velike i Male Čoline kape, te rekonstrukciju i konzerviranje linija odbrane Sarajeva u rejonu Čoline kape.

Vedran Jakupović
Inicijativa

Zastupnik Vedran Jakupović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za pošumljavanje područja Kosmatice, Velike i Male Čoline kape, te rekonstrukciju i konzerviranje linija odbrane Sarajeva u rejonu Čoline kape.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 1 April, 2019
Pošalji mail: 
Da