Zastupnička inicijativa “za postavljanje usporivača brzine na sljedećoj lokaciji: ulica Ilirska, kod stadiona FK Butmir”.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za postavljanje usporivača brzine na sljedećoj lokaciji: ulica Ilirska, kod stadiona FK Butmir”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 17 April, 2019
Pošalji mail: 
Da