Zastupnička inicijativa za nadzor nad radom Općine Ilidža i njene Službe za prostorno uređenje po pitanju zakonitog rada na predmetu legalizacije nelegalnog objekta restorana “Labud” na Vrelu Bosne akt broj 03-23-3796/06 od 10.10.2006. Godine.

Danijela Kristić
Pitanje

"Molim da u okviru svoje nadležnost izvršite nadzor nad radom Općine Ilidža i njene Službe za prostorno uređenje po pitanju zakonitog rada na predmetu legalizacije nelegalnog objekta restorana “Labud” na Vrelu Bosne akt broj 03-23-3796/06 od 10.10.2006. Godine.
Prekid na radu u ovom predmetu je okončan do donošenja Prostornog plana posebnog područja “Vrela Bosne”, međutm zanemarene su ostale činjenice i zakonski propisi kao što je ona da je objekat u Prvoj zaštćenoj zoni-Nukleus shodno Zakonu o proglašenju Spomenika prirode “Vrelo Bosne” (Službene novine KS 06/10) na koje se primjenjuju ostali važeći propisi iz oblast zaštte prirode prevashodno Zakon o zaštt prirode FBIH (Službene novine FBIH 66/13) i Pravilnika o uvjetma pristupa zaštćenom području (Službene novine FBIH 33/03), te da se legalizacija ne može izvršit."

Postavljeno dana: 
Petak, 30 April, 2021
Pošalji mail: 
Da