Zastupnička inicijativa “za nabavku i montažu kanti za smeće na svim stajalištima javnog prevoza (tramvajskim, trolejbusnim i autobusnim).

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za nabavku i montažu kanti za smeće na svim stajalištima javnog prevoza (tramvajskim, trolejbusnim i autobusnim)”.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 4 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da