Zastupnička inicijativa “za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo".

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS “za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 11. od 07.05.2010.)”.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne