Zastupnička inicijativa za izradu Strategije za revitalizaciju lokacije Igman — Veliko Polje.