Zastupnička inicijativa za izradu prezentacije „Budžet KS za građane“ kao sastavni dio osnovnog Budžeta KS.