Zastupnička inicijativa “za izmjenu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, odnosno brisanje stava 2. člana 64. ovog Zakona, kojim je uređen prijevoz učenika”.

Aljoša Čampara
Inicijativa

Zastupnik Aljoša Čampara, na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za izmjenu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, odnosno brisanje stava 2. člana 64. ovog Zakona, kojim je uređen prijevoz učenika”.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 23 Januar, 2019