Zastupnička inicijativa za izmjenu "Odluke o tarifnom sistemu naplate utroška vode".

Elvedin Okerić
Inicijativa

Zastupnik Elvedin Okerić, na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno: