Zastupnička inicijativa “za izmjenu Člana 28 Zakona o koncesijama KS kojim će se osigurati ONLINE javna objava registra koncesija kao jedinstvene elektroničke evidencije ugovora o svim vrstama koncesija dodijeljenih na području KS”.

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za izmjenu Člana 28 Zakona o koncesijama KS kojim će se osigurati ONLINE javna objava registra koncesija kao jedinstvene elektroničke evidencije ugovora o svim vrstama koncesija dodijeljenih na području KS”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne