Zastupnička inicijativa za izgradnju sportskog igrališta u naselju Šip, Općina Centar na lokalitetu smještenom sa istočne strane stambene zgrade "Bolgrano'.

Amel Mekić
Inicijativa

Zastupnik Amel Mekić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za izgradnju sportskog igrališta u naselju Šip, Općina Centar na lokalitetu smještenom sa istočne strane stambene zgrade "Bolgrano'.

Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne