Zastupnička inicijativa “za izbacivanje plastičnih kesa u svim maloprodajnim objektima”.

Bibija Kerla
Inicijativa

Zastupnica Bibija Kerla na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za izbacivanje plastičnih kesa u svim maloprodajnim objektima”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 5 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da