Zastupnička inicijativa za ispitivanje mogućnosti iznalaženja modela dodatnih vidova upotrebe kapaciteta Gradske tržnice “Markale" za vrijeme kada se ne koristi za osnovnu djelatnost.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnička inicijativa za ispitivanje mogućnosti iznalaženja modela dodatnih vidova upotrebe kapaciteta Gradske tržnice “Markale" za vrijeme kada se ne koristi za osnovnu djelatnost.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 22 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Da