Zastupnička inicijativa za inspekcijski nadzor na adresi Džemala Bijedića 33, na čijem se krovu nalazi reklama “NEOFEN-Jači od bolova”.