Zastupnička inicijativa “za hitno produženje lijeve isključne saobraćajne trake iz pravca Grada kod Energoinvesta na Stupu”.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnik Elvis Vreto na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za hitno produženje lijeve isključne saobraćajne trake iz pravca Grada kod Energoinvesta na Stupu”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da