Zastupnička inicijativa za formiranje tima za palijativnu njegu pri Domu zdravlja Hadžići.