Zastupnička inicijativa “za donošenje Uredbe kojom bi se propisala obaveza poslodavcima koji se bave trgovinom u Kantonu Sarajevo da radnici/ce koji rade za kasom moraju imati stolicu prilikom rada”.

Jasmina Bišćević-Tokić
Inicijativa

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za donošenje Uredbe kojom bi se propisala obaveza poslodavcima koji se bave trgovinom u Kantonu Sarajevo da radnici/ce koji rade za kasom moraju imati stolicu prilikom rada”.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Mart, 2019