Zastupnička inicijativa za donošenja PROPISA o zabrani upisa djece u vrtiće i osnovne škole u KS za djecu koja nisu vakcinisana.

Aljoša Čampara
Inicijativa

Zastupnik Aljoša Čampara na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za donošenja PROPISA o zabrani upisa djece u vrtiće i osnovne škole u KS za djecu koja nisu vakcinisana.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019