Zastupnička inicijativa za besplatan parking za posjetioce u bolnicama u vrijeme posjete u vremenu od 14-17 sati.

Bibija Kerla
Inicijativa

Zastupnica Bibija Kerla na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za besplatan parking za posjetioce u bolnicama u vrijeme posjete u vremenu od 14-17 sati.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018