Zastupnička inicijativa vezanu za rješavanje statusa objekata na trasi IX transferzale.