Zastupnička inicijativa vezano za tzv. Ghostwriting.

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezano za tzv. Ghostwriting.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 24 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Ne