Zastupnička inicijativa vezano za obavezno devetogodisnje obrazovanje.

Dževad Poturak
Inicijativa

Zastupnik Dževad Poturak na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu,koja se nalazi u prilogu.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 26 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Ne