Zastupnička inicijativa vezana za Uredbu Vlade Kantona Sarajevo o zapošljavanju u javnim ustanovama koja je stupila na snagu 08.marta 2019.godine.

Smiljana Viteškić
Inicijativa

Zastupnica Smiljana Viteškić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezano za Uredbu Vlade Kantona Sarajevo o zapošljavanju u javnim ustanovama koja je stupila na snagu 08.marta 2019.godine.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019