Zastupnička inicijativa vezana za sigurnost saobraćaja u naselju Alipašino polje, općina Novi Grad Sarajevo.