Zastupnička inicijativa vezana za rješavanje problema nedovoljne prilagođenosti i pristupnosti objekata Univerziteta u Sarajevu studentima i osobama sa invaliditetom.

Damir Marjanović
Inicijativa

Zastupnik Damir Marjanović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu: “Da se po što hitnijoj proceduri pokrenu aktivnosti predviđene „Akcionim planom za unapređenje prava i položaja osoba sa Invaliditetom u Kantonu Sarajevo (2018-2021)“ na uklanajnju arhitektonskih barijera na Univerzitetu u Sarajevu koje onemogućavaju potpunu inkluziju studenata sa invaliditetom u okviru realizacije nastave i drugih studentskih aktivnosti.”

Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019