Zastupnička inicijativa vezana za naknadu majkama troje li više djece koje rade na pola radnog vremena nakon isteka porodiljskog odsutstva.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona da poduzme sve potrebne aktivnosti na izmjeni i dopuni zakonskih akata koji tretiraju pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena za majke troje i više djece, na način da u periodu od godinu dana po isteku porodiljnog odsustva, kada ostvaruju pravo na rad na pola radnog vremena, za isti budu plaćene u punom iznosu plaće.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 18 April, 2019
Pošalji mail: 
Da