Zastupnička inicijativa upućena Vladi Kantona Sarajevo.

Admela Hodžić
Inicijativa

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i
48/ pokrećem inicijativu prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvu
za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Ministarstvu
finansija Kantona Sarajevo, da se u što skorijem periodu objavi Javni poziv za dodjelu
sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za april i maj
2020. godine za Kanton Sarajevo, za privredne subjekte koji su Javnim pozivom broj
05-02-45-18053/20 od 05.06.2020. god. isključeni postavljenim kriterijima, vezujući
pravo na naknadu za evidentirani promet preko fiskalnih uređaja registovanih u
Poreznoj upravi FBiH.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Ne