Zastupnička inicijativa upućena Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

"Ured za borbu protiv korupcije je dana 18.09.2020. godine odaslao informaciju svim institucijama javnog sektora u Kantonu Sarajevo akt broj 20-45-33-650/20 u kojem upozorava na već prijavljene i utvrđene nepravilnosti u vezi zapošljavanja.

Molim Ured za borbu protiv korupcije da mi dostavi skraćenu informaciju o vrsti prijavljenih i utvrđenih nepravilnosti u vezi zapošljavanja, te informaciju o kojim institucijama javnog sektora je riječ."

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Da