Zastupnička inicijativa upućena UREDU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJA KVALITETOM KANTONA SARAJEVO.

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Molim URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJA KVALITETOM KANTONA
SARAJEVO da u okviru svoje nadležnosti provjeri zakonsko trošenje namjenskih sredstava
kantona shodno članu 62. Zakona o šumama (Službene novine KS 05/13) za period od 2015.
godine do danas.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 19 April, 2021
Pošalji mail: 
Da