Zastupnička inicijativa upućena Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić na Drugoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 27 Decembar, 2018