Zastupnička inicijativa upućena Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.