Zastupnička inicijativa svim jedinicama lokalne samouprave na području Kantona Sarajevo da obezbijede sredstva za finansiranje pomenutih poslova...

Danijela Kristić
Inicijativa

Podnosim inicijativu da se shodno Programu i planu poslova iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje definisano da poslove koje osiguravaju kantonalna javna komunalna preduzeća trebaju finansirati i lokalne zajednice, stoga podnosim inicijativu svim jedinicama lokalne samouprave na području Kantona Sarajevo da obezbijede sredstva za finansiranje pomenutih poslova, te da u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša organizuju radne sastanke kako bi dogovorili detalje realizacije, a Ministarstvo molim da me obavijesti o poduzetim koracima.

Postavljeno dana: 
Petak, 5 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Ne