Zastupnička inicijativa prema ZZO KS za potpuno finansiranje usluga iz tercijarne zdravstvene zaštite koje finansira Federalni Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.

Vedran Jakupović
Pitanje

Zastupnik Vedran Jakupović na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema ZZO KS za potpuno finansiranje usluga iz tercijarne zdravstvene zaštite koje finansira Federalni Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. Ovo se primarno odnosi na rekonstruktivne operacije nakon hirurškog odstranjivanja dojke nakon dijagnosticiranog karcinoma. (Ostali tercijarni zahvati su resekcije jetre, pankreasa i jednjaka).

Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da