Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu pravde i uprave i Ministarstvu finansija.

Elvis Vreto
Inicijativa

Upučujem inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/19), a u smislu da se iza člana 35. trenutnog Zakona doda novi član :
“Roditelju sa troje ili više djece koji ima pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, pripada pravo na naknadu plaće u visini pune plaće “.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 15 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Ne