Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu pravde i uprave.

Segmedina Srna-Bajramović
Igor Stojanović
Samir Suljević
Jasna Duraković
Inicijativa

ZASTUPNIČKA INICIJATIVA
Općina Stari Grad Sarajevo je dana 01.06.2018. godine objavile pozive za izražavanje javnog interesa
broj 13/1-23-36-495/18, 13/1-23-36-496/18, 13/1-23-36-497/18, 13/1-23-36-498/18, te poziv za
pretkvalifikaciju broj 13/1-23-36-499/18 svi od 01.06.2018. godine, koji su objavljeni na stranici Općine
Stari Grad Sarajevo, te u dnevnom listu Oslobođenje. Radi se o pozivima za izražavanje javnog interesa i
pozivu za pretkvalifikaciju u vezi sa realizacijom projekta «Razvoj infrastrukture za Općinu Stari Grad
Sarajevo» koji se realizira na osnovu kreditnih sredstava dobijenih od Saudijskog fonda za razvoj.
U međuvremenu izabrani su izvođači radova, između ostalih, za rekonstrukciju zgrade Općine Stari Grad
Sarajevo izabrana je firma «ITC» d.o.o. Zenica.
Ugovor je sa izabranim izvođačem radova Općina Stari Grad Sarajevo potpisala dana 20.02.2019. godine
u Atrij sali Hotela Europa u Sarajevu. Procedura izbora izvođača nije provedena u skladu sa Zakonom, te
je stoga podnesena i žalba od strane firme «ANS DRIVE» d.o.o. Sarajevo.
Na provedenu proceduru oko izbora izvođača radova za rekonstrukciju zgrade Općine Stari
Grad. Podnosimo inicijativu prema Ministarstvu pravde i uprave KS da se u roku od 15 dana izvrši
provjera provedene procedure na osnovu pravne dokumentacije navedene u ovom obrazloženju.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 19 April, 2021
Pošalji mail: 
Ne