Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo da putem Neovisnog stručnog tijela sagleda mogućnost korekcije ili dopunu Odluke o visini tarifnih stavova „KJKP TOPLANESARAJEVO d.o.o. Sarajevo“ .

Mahir Dević
Inicijativa

Zastupnik Mahir Dević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da putem Neovisnog stručnog tijela sagleda mogućnost korekcije ili dopunu Odluke o visini tarifnih stavova „KJKP TOPLANESARAJEVO d.o.o. Sarajevo“ u dijelu Odluke član 1. tačka 2.2. i 2.3. poslovni samostojeći objekti sa ugrađenim mjerilima, a ista bi se odnosila na promjenu visine tarifnih stavova (cijene) za javne objekte, kao što su : sportske dvorane, bazeni i sl.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 1 April, 2019