Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Vlade Kantona Sarajevo da se pristupi adaptaciji i stavljanju u funkciju vrtića "Ljiljan" u Općini Vogošća.