Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uredenja, gradenja i zaštite okoliša.