Zastupnička inicijativa prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove a vezano za nadzor objekata unutar Zaštićenog pejzaža „Trebević“.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Molim da izvršite nadzor da li svi objekti unutar Zaštićenog pejzaža „Trebević“ imaju sve
potrebne vodne akte, te da li dolazi do nekontrolisanog ispuštanja otpadnih voda.
Također molim da se nadzorom utvrdi da li je izrađen katastar, odnosno sistem registrovanja,
praćenja i kontrole funkcionalnosti svih septičkih jama u ZP Trebević koji je trebao biti
uspostavljen od strane KJU ZPPKS.”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Januar, 2021
Pošalji mail: 
Ne