Zastupnička inicijativa prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Danijela Kristić
Inicijativa

"Molim da obavite inspekcijski nadzor na svim adresama-zgradama na kojima je prinudni upravnik HETIG d.d. i METAL-EXPORT-UPRAVITELJ d.o.o. , a koje imaju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika po pitanju rashoda za osiguranje zajedničkih dijelova zgrade i utvrdite da li su takvih rashodi zasnovani na Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo 19/17), te da za njih postoji saglasnost etažnih vlasnika potvrđena Zapisnikom o odlučivanju etažnih vlasnika."

Postavljeno dana: 
Petak, 30 April, 2021
Pošalji mail: 
Ne