Zastupnička inicijativa koja se tiče pripreme i izrade analitičke studije o stanju sistema zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevu, kao i o stanju zdravlja i zadovoljstvu zdravstvenom zaštitom naših sugrađana.

Elmedin Konaković
Inicijativa

Zastupnik Elmedin Konaković na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Pokrećem inicijativu koja se tiče pripreme i izrade analitičke studije o stanju sistema zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevu, kao i o stanju zdravlja i zadovoljstvu zdravstvenom zaštitom naših sugrađana.Ovu inicijativu upućujem Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.”

Postavljeno dana: 
Petak, 29 Mart, 2019