Zastupnička inicijativa koja se odnosi na rekonstrukciju stadiona Koševo kako bi isti ispunio uslove za pretkvalifikacione susrete Euro lige.

Aljoša Čampara
Inicijativa

Zastupnik Aljoša Čampara na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu koja se odnosi na rekonstrukciju stadiona Koševo kako bi isti ispunio uslove za pretkvalifikacione susrete Euro lige.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019