Zastupnička inicijativa ispred Kluba zastupnika SDA “za formiranje Fonda za dječiju zaštitu u Kantonu Sarajevo”.

Jasmina Bišćević-Tokić
Inicijativa

Zastupnica Jasminka Bišćević Tokić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu ispred Kluba zastupnika SDA “za formiranje Fonda za dječiju zaštitu u Kantonu Sarajevo”.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da