Zastupnička inicijativa "da Vlada Kantona Sarajevo, a po molbi roditelja djece koja pohađaju vrtić ''Makovi'' da se izvrši uređenje i ulijepšavanje dvorišta navedenog vrtića".