Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo donese odluku o sufinansiranju ili subvencioniranju cijene niskozagađujućih čvrstih goriva, a sve kako bi se kratkoročno smanjila emisija štetnih čestica i plinova.