Zastupnička inicijativa ”da Skupština sa nadležnim Ministarstvom privrede KS pokrene izmjene i dopune Zakona o šumama KS i propišu odgovornost čuvara šuma u slučaju njihovog protivzakonitog postupanja kao i sankcije za takvo postupanje".

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu ”da Skupština Kantona Sarajevo sa nadležnim Ministarstvom privrede KS pokrene izmjene i dopune Zakona o šumama Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, 05/13) i propišu odgovornost čuvara šuma u slučaju njihovog protivzakonitog postupanja kao i sankcije za takvo postupanje”.

Postavljeno dana: 
Utorak, 21 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne