Zastupnička inicijativa “da se, u skladu sa kapacitetima i mogućnostima, pojača kontrola saobraćajne policije na autobuskim stajalištima u Kantonu Sarajevo”.

Vibor Handžić
Inicijativa

Zastupnik Vibor Handžić na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se, u skladu sa kapacitetima i mogućnostima, pojača kontrola saobraćajne policije na autobuskim stajalištima u Kantonu Sarajevo”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da