Zastupnička inicijativa “da se u najkraćem roku pokrene formiranje Muzeja Holokausta u Sarajevu”.

Damir Nikšić
Inicijativa

Zastupnik Damir Nikšić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se u najkraćem roku pokrene formiranje Muzeja Holokausta u Sarajevu”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019